+ 84 931911345
green@alpes.vn
staff
Sáng lập viên – Giám đốc thiết kế
Giám đốc kỹ thuật
Giám đốc chi nhánh HCM
Gíam đốc tài chính
Gíam đốc Quan hệ Quốc Tế
Trưởng Phòng Thiết kế ý tưởng
Trưởng phòng thiết kế kỹ thuật
Trưởng phòng hành chính nhân sự
Bộ phận tư vấn tài chính
Nhân viên
 • Đoàn Thị Thanh Mai
 • Nguyễn Thanh Thành Tài
 • Tôn Nữ Hồng Phúc
 • Phạm Thị Lừng
 • Lê Văn Hoàng Long
 • Tô Ngọc Quốc
 • Nguyễn Hoàng Thiên Hương
 • Huỳnh Văn Vịnh
 • Nguyễn Minh Dương
 • Lê Văn Pháp
 • Đặng Văn Lên
Cộng tác viên
 • Nguyễn Quốc Thanh Lam
 • Lê Thị Thanh Hiền
 • Nguyễn Thái Quỳnh Chi
 • Phan Thanh Nam
 • Phan Hoàng Trung
 • Phạm Vũ Thị Mỹ Hạnh
 • Nguyễn Xuân Sang
 • Nguyễn Thị Phú
 • Nguyễn Thanh Phong
 • Trần Như Anh
 • Maily (Germany)
 • Tejal (India)
 • Monile (India)
 • Samkit (India)
 • Ruchi (India)
 • Susmita (India)
 • Varsha (India)
 • Lê Thị Ái Hoa
 • Lara (Spain)
 • Trần Kim Hoàn
 • Benjamin Hennard ( Franch)
 • Nguyễn Đình Nhật